lör. maj 25th, 2024

Omställningen till förnybar el ska underlättas med regeländring

Regeringen lägger fram förslag om att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form. Regelförenklingen ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet. 

– De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten. Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson. 

Det är i en lagrådsremiss som regeringen lägger fram förslag den 22 februari.

Källa:  Regeringen