lör. maj 25th, 2024

Ökat intresse för återbruk av bygg- och rivningsavfall

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning, men har sett hinder. Avfall Sverige har därför låtit kartlägga befintliga kommunala initiativ och möjligheter för en påskyndad utveckling.

Studien, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar att intresset ökar, men att det också finns många hinder på vägen.

-Den högsta återbrukspotentialen finns bland helt nya varor och material som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde bland till exempel dörrar, fönster, sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Ett visst värde finns också bland produkter med ett antik- eller designvärde, säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige.

De främsta hindren för att öka återanvändningen av byggavfall är:

  • brist på information och kunskap i hela återbrukskedjan
  • ett allmänt lågt intresse i byggbranschen av att lämna in byggavfall till återbruk
  • den stora variationen av produkter som gör det svårt att skala upp återanvändningen.

-Bygg- och rivningsavfall måste minska, det är ett oerhört resursslöseri med värdefulla material. Det är positivt att många kommuner nu vill arbeta aktivt med frågan, säger Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Källa: Avfall Sverige

Fotograf: Jurate Miliute Plepiene /IVL Svenska Miljöinstitutet.