tor. jul 25th, 2024

Ny färdplan för gasbranschen

Biogas kan ersätta den fossila gasen.

Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft beskriver hur energigaserna kan spela en större roll samtidigt som den fossila gasen fasas ut.

Produktionen av biogas i Sverige kan mer än femfaldigas till 2030 om bara rätt förutsättningar kommer på plats. Det är en av slutsatserna i färdplanen som gasbranschen tagit fram, under ledning av Energigas Sverige, med namnet ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”.

Användningen av fossilfria alternativ som biogas, biogasol och förnybar vätgas kommer att öka i framtiden. Men för att produktionsmålet ska nås måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar. Man behöver till exempel genomföra Biogasmarknadsutredningens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser. Fortsatt skattebefrielse och produktionspremier behövs också. Detta är avgörande för att stimulera investeringar i svensk biogasproduktion.

Källa: Fossilfritt Sverige