sön. apr 21st, 2024

Storbolag uppmanar EU om tuffare klimatmål

Arton nordiska storbolag har insett både vikten av och vinster med tuffare klimat- och energimål. Nu uppmanar de EU:s energiministrar i ett öppet brev att höja ambitionen för att leva upp till Parisavtalet och förhindra en kommande klimatkris.  

Bolagen vill att EU:s energiministrar ställer sig bakom skärpta energi- och klimatmål till 2030. Det handlar om höjda mål gällande energieffektivisering och förnybar energi men de föreslår även ett nytt mål – att hela EU ska bli klimatneutralt senast 2050. 

Bakgrunden är en nyhet från FN:s klimatpanel, IPCC, att mycket tyder på att uppvärmningen av planeten kommer gå över den kritiska gränsen på 1,5 grader. Det i sin tur komma leda till oundvikliga temperaturhöjningar på 2040-talet.

Företagen menar att ambitiösa klimat- och energimål kommer leda till en positiv ekonomisk utveckling, ökad konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen, förbättra hälsan och minska beroendet av energiimport.

Brevet skickas i samband med ”The Clean Energy Ministerial” 30-31 maj. Ett möte som samlar världens nyckelekonomier till Köpenhamn och Malmö och diskuterar hur den globala övergången till ren energi ska kunna påskyndas.

De svenska bolag som ställt sig bakom uppmaningen är Castellum, H&M, HSB, IKEA, Lantmännen, Löfbergs, OX2, Polarbröd, Riksbyggen och Sveaskog.