tor. jul 25th, 2024

IKEA ska växa hållbart med hjälp av den cirkulära ekonomin

”Vår ambition för 2030 är att ha en positiv påverkan på både människor och miljö samtidigt som IKEA växer. Tack vare vår storlek har vi möjlighet att inspirera och göra det lättare för mer än en miljard människor att få en bättre vardag, inom planetens gränser”, säger Torbjörn Lööf, vd för Inter IKEA Group.

Exempel på IKEAs satsningar fram till 2030:

  • Designa alla IKEA-produkter utifrån nya cirkulära principer, med målet att enbart använda förnybara och återvunna material.
  • Erbjuda tjänster som gör det lättare för människor att ta hem, ta hand om och ge produkterna ett fortsatt liv.
  • Senast 2020 ta bort alla engångsartiklar i plast från IKEA-sortimentet globalt och från kund- och medarbetarrestauranger på varuhusen*.
  • Öka andelen växtbaserade alternativ inom IKEA Food; ett exempel är den vegetariska korven som kommer att lanseras globalt i augusti 2018.
  • Bli klimatpositiv** och minska det totala klimatavtrycket med i genomsnitt 70% per produkt.
  • Alla hemleveranser med nollutsläpp senast 2025*.
  • Solenergi i platta paket. Utöka erbjudandet av prisvärda solcellsanläggningar för hemmabruk till 29 IKEA-marknader*, senast 2025.

”Våra kunder på den svenska marknaden har ett stort och ökat intresse för att leva ett mer hållbart liv. Med våra nya och ambitiösa mål kan vi nu tillsammans med kunder, företag, politiker och civilsamhället bidra till ett mer hållbart och rättvist Sverige”, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Retail Sverige.

”Att på allvar bli cirkulär betyder att vi möter upp människors förändrade livsstilar, förlänger produkternas och materialens livslängd samt att vi använder resurserna på ett smartare sätt. Vi kommer att designa alla produkter redan från början med målet att de ska kunna användas på nya sätt, repareras, återanvändas, säljas vidare och återvinnas”, säger Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef Inter IKEA Group.

För att bli klimatpositiv kommer IKEA att minska utsläppen av växthusgaser med mer än vad IKEAs värdekedja ger upphov till. Detta görs genom att drastiskt minska klimatavtrycket från produkter och verksamheter i absoluta termer, lagra och fånga upp koldioxid inom värdekedjan och samarbeta med heminredningsleverantörer inom hela deras verksamhet (inte bara gällande tillverkningen för IKEAs räkning). Dessutom kommer IKEA göra det möjligt för kunderna att spara och generera förnybar energi hemma.

”Den här förändringen är bara möjlig om vi samarbetar med andra aktörer och uppmuntrar entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Vi vill vara drivande och samarbeta med alla – från råvaruleverantörerna, hela vägen fram till våra kunder och samarbetspartners”, säger Torbjörn Lööf.