lör. maj 25th, 2024

Världens första etiska och reparerbara mobil får svensk återförsäljare

Nu blir det enklare för den hållbarhetsmedvetne svensken att köpa en schysst mobil. Inrego blir den första IT-återförsäljaren som erbjuder Fairphone 2 på den svenska marknaden. 

Nederländska Fairphone tillverkar världens första etiska mobil. Dessutom är den byggd för att hålla längre. Med sociala och miljömässiga hänsyn i centrum, spårbara leverantörskedjor och möjlig att reparera och uppgradera, lanserades den första mobilen 2013. Två år senare kom Fairphone 2, vilket är den aktuella modellen idag.

– Fairphone samarbetar alltmer med återförsäljare över hela Europa för att påverka dagens marknad och konsumtion i mer hållbar riktning. Den starkaste signalen vi kan skicka till branschen är att konsumenter bryr sig alltmer om hållbara produkter med lång livslängd. Samarbeten som det med Inrego bidrar starkt till att föra fram mobilen närmare företag och konsumenter och göra den tillgänglig över hela Europa, säger Monique Lempers, Commercial Director på Fairphone.

Inrego är marknadsledande inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter. De köper IT-produkter som organisationer inte längre behöver och förlänger dess liv. Med Androidbaserade Fairphone 2 kommer Inrego för första gången att sälja helt nya produkter.

– Vi ska fortsätta växa och utveckla andrahandsmarknaden men Fairphone ligger på flera sätt helt i linje med våra kärnvärden. De har utvecklat en verkligt hållbar och etisk produkt som dessutom är byggd för att kunna repareras och användas längre.

Det är unikt i elektronikbranschen och något som vi har efterfrågat under lång tid. Fairphone 2 är även en bra smartphone och vi tror att det finns en stor efterfrågan från både företag och privatpersoner som vill göra skillnad, säger Mattias Aronsson, försäljningschef på Inrego.

Den senaste modellen, Fairphone 2, finns nu i Inregos webshop. De kommer även att sälja tillbehör och reservdelar för mobilen samt ansvara för support-, service och garantiärenden.

Inrego hoppas även kunna återförsälja begagnade Fairphones i framtiden när användarna väljer att byta in dem.

 

Mer om Fairphone

Allt startade 2009 med en kampanj för att lyfta fram problemen i produktionskedjan inom elektronikindustrin, till en början med fokus på mineralbrytning i Kongo som bidrar till att finansiera väpnade konflikter.

Under 2013 blev Fairphone ett företag och samtidigt började man tillverka sin första mobil som ett etiskt alternativ. Sedan dess har Fairphone arbetat för att inspirera industrin att höja ribban för mer rättvis elektronik och man verkar för att förbättra hela värdekedjan steg för steg med fokus på fyra områden; gruvindustrin, designen, tillverkningen samt livscykeln.

Till exempel har Fairphone skapat spårbara leverantörskedjor för de mest ökända konfliktmineralerna och stöder konfliktfria eller Fairtrade-certifierade alternativ för tenn, tantalum, tungsten och guld.