tor. jul 25th, 2024

Circula – spelet om cirkulär ekonomi

Genom ett kreativt och roligt teamarbete lär sig spelarna förstå cirkulär ekonomi ur ett företags- och konsumtionsperspektiv.

Circula inspirerar såväl gamla som unga spelare från ungefär 15 år och uppåt. Det kan användas i skolor och lärosäten för både elev och lärare, på företag eller andra typer av verksamheter som vill lära sig mer om cirkulär ekonomi.

Circula-spelet har utvecklats i Finland av SYKLI och Ung Företagsamhet i samarbete med ett antal lärosäten och är finansierat av jubileumsfonden Sitra.

Inger Aaltonen, utvecklingschef på Ung Företagsamhet i Finland.

”Vi hade funderat på hur vi kunde hjälpa ungdomarna att komma på nya hållbara affärsidéer. Sen har vi vuxna också ett ansvar för att den cirkulära ekonomin utvecklas och behöver stödja barn och ungdomar i det. Då kom vi på det här med spelet, vilket också fungerar som stöd för lärarna. Nu börjar ungdomarna sitt UF-år med det här spelet.” Det säger Inger Aaltonen, utvecklingschef på Ung Företagsamhet i Finland med ansvar för region Österbotten, den svensktalande delen.

Så här spelas Circula:

Spelet tar tre till fyra timmar och antal spelare är 9 till 25 personer som delas in i team.

En spelledare fungerar som rådgivare samt att det finns spelanvisning som guidar teamen steg för steg.

Spelet börjar med att deltagarna får bekanta sig med cirkulära affärsmodeller med exempel från existerande företag. Teamen blir tilldelade spelkort i form av styrkor, färdigheter och resurser. Utifrån dessa är det teamens uppgift att komma på en företagsidé som förverkligar en eller flera idéer inom den cirkulära ekonomin. Dessutom får teamen slumpmässiga resurser: Material, produkter eller utrymmen som blivit överflödiga för någon annan. Avslutningsvis får varje team pitcha sina respektive affärsidéer.

Det går med fördel att spela spelet tillsammans med eller utifrån det lokala företagandet. Istället för resurskorten kan överskottsresurser från företag i det egna närområdet eller kommunen användas. Spelet kan också byggas upp som en utmaning: en lokal företagare berättar i början av spelet om sin verksamhet och om vilka resurser som blir över till följd av verksamheten. Spelarnas uppgift blir sen att hjälpa företagaren att utveckla sin verksamhet.

Mer information om spelet finns på circula.fi/sv