sön. apr 21st, 2024

Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mera material

Återvinningsindustrierna rapporterar:

Sverige förlorar minst 42 miljarder kronor varje år. Det visar en ny forskningsrapport som visar att stora ekonomiska värden går förlorade på grund av att vi inte tar till vara våra utslitna material och produkter resurseffektivt.

”En stor del av de mångmiljardbelopp som årligen går förlorade skulle kunna återtas till 2040. Exempelvis behöver vi bättre produktdesign och återvinningssystem. Det är en stor industriell möjlighet och utmaning för både näringslivet och politiken, säger Anders Wijkman”, ordförande Återvinningsindustrierna.

Värdeförlusterna uppstår främst för att material ofta går förlorat och för att kvalitén på materialet försämras. Exempelvis plast förlorar hela 92 procent av sitt ekonomiska värde efter en användningscykel. Det beror på att det mesta av den insamlade plasten förbränns och att olika plaster blandas, smutsas ner och sammanfogas.

Endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper finns kvar efter en användningscykel. Detta trots att mycket av materialet skulle kunna återvinnas igen till hög kvalitet. Hela 42 miljarder kronor går förlorade varje år, bara för dessa fem material.

”Det handlar exempelvis om att vi inte tar tillvara stål i byggnader som rivs, plast från förpackningar som kastas eller alumi¬nium i fordon som skrotas. Bara för dessa fem material förlorar vi motsva¬rande 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll”, säger Per Klevnäs, projektledare för forskningsprojektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.