lör. maj 25th, 2024

Begagnathandel på Blocket sparar tonvis med råvaror

Det är enorma mängder nyproducerad plast och metaller samt minskade klimatutsläpp som svenskarnas begagnathandel på Blocket bidrar till. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.  

Utgångspunkten för beräkningen är antagandet att varje såld begagnad vara leder till att en likartad ny vara varken behöver tillverkas, transporteras eller avfallshanteras.

Enligt beräkningarna bidrog den privata handeln på Blocket 2017 till följande mängder råvaror i nyproduktion kunde undvikas:
·       22 000 ton plast, vilket motsvarar den samlade vikten av två Kaknästorn.
·       122 000 ton stål, vilket motsvarar mängden stål som behövs för att lägga tågräls mellan Sveriges nordligaste och sydligaste spets.
·       13 000 ton aluminium, vilket motsvarar samma mängd som 80% av de pantburkar som årligen återvinns i Sverige.

Dessutom minskade klimatutsläppen med 0,8 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarar ingen biltrafik i Sverige under cirka 1 månad.

I Sverige överkonsumerar vi motsvarande som om vi hade 4,2 jordklot. Genom att köpa och sälja begagnat ökar livslängden för redan tillverkade varor. Behovet att producera nya varor minskar således.  

”Vi vill öka medvetenheten om vilken positiv skillnad man som privatperson faktiskt gör på Blocket för miljön. Förhoppningsvis inspirerar vi fler att konsumera hållbart allt oftare. Att tänka begagnat först kommer troligtvis vara en självklarhet för kommande generationer, men det är dagens konsumenter som måste bryta köp-och-släng-beteendet, säger Linnéa Aguero”, hållbarhetsansvarig på Blocket.

”Resultatet är enormt och visar för första gången hur resurseffektiv begagnathandeln är. Det vi en gång skapat av jordens begränsade resurser bör användas gång på gång istället för att förbrukas som engångsartiklar. Det här tydliggör också hur viktig kvalitetsaspekten och planerad livslängd är vid design av konsumentprodukter, fortsätter hon.

”Att handla begagnat kan innebära en större insats för miljön än vad många kanske tror, men för oss som gjort beräkningarna kommer resultatet inte som en överraskning. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad”, säger Tomas Rydberg, senior forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Exempel på kategorier som beräkningarna omfattar:
(Potentiellt undvikna växthusgasutsläpp samt sparad produktionsmängd under 2017 på Blocket.)
·       Elektronik: 22 000 ton CO 2 -e, 200 ton plast, 400 ton stål, 9 ton aluminium
·       Fordon och tillbehör: 650 000 ton CO 2 -e, 17 000 ton plast, 115 000 ton stål, 12 000 ton aluminium
·       Heminredning och vitvaror: 170 000 ton CO 2 -e, 4 000 ton plast, 7 000 ton stål, 51 ton aluminium
·       Barnartiklar och leksaker: 15 000 ton CO 2 -e, 700 ton plast, 170 ton stål, 190 ton aluminium

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet