tor. jul 25th, 2024

Laddbara fordon växer stadigt i popularitet

Intresset för att köra på laddbart ökar stadigt. På ett år  har antalet laddbara bilar ökat i Sverige med 73 % och är nu en bra bit över 50 000. Laddhybrider dominerar men 30 % är rena elbilar. Den snabba ökningen till trots hänger laddinfrastrukturen med i utvecklingen. Det här visar färsk statistik från Power Circle.

Power Circle tar regelbunden fram elbilsstatistik och de senaste siffrorna för mars 2018 visar tydligt på en ökad marknad för laddbara fordon och är nu uppe i 50 579 till antalet. Var tredje är en ren elbil.

Vi går in i en spännande period nu. Beskedet om miljözoner och tidigare beslutade styrmedel som snart träder ikraft tror jag sammantaget kan ge en större effekt på marknaden än vad många tror, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Den publika laddinfrastrukturen hänger med i förhållande till antal bilar  är snart uppe i 5 000 laddpunkter. Det är en laddpunkt per tio laddbara bilar. Nytt stöd för privatpersoner ska stimulera att antal laddpunkter ökar.

Det så kallade ladda hemma-stödet, som trädde i kraft den 1 februari, innebär att privatpersoner kan få halva investeringskostnaden i bidrag, och maximalt 10 000 kr,  då de installerar en godkänd laddpunkt i en fastighet de äger eller har nyttjanderätt till. Kravet för att erhålla stödet är att laddpunkten installeras av ett elinstallationsföretag och utrustas med kontakt eller uttag enligt EU-standard för elbilsladdning samt att utrustningen är förberedd för elmätning och debitering, skriver Power Circle.

– Att privatpersoner nu kan få bidrag för att installera en riktig laddpunkt hemma är mycket välkommet, jag hoppas att många tar tillfället i akt. Det finns nu ett stort utbud av laddutrustning på marknaden att välja mellan, säger Olle Johansson.

Källor: Power Circle samt Elbilsstatistik

Av Ann-Sofie Granzell