lör. maj 25th, 2024

Pionjärkommunerna som prioriterar återvunnet material

Fyra kommuner i landet har satt riktlinjer för sin upphandling som säger att de prioriterar varor framför andra om de är helt eller delvis producerade av återvunnet material. Det visar en ny enkätundersökning som miljöföretaget Ragn-Sells låtit göra, och som nu vill se fler kommuner göra likadant för att skapa en eftefrågan på återvunnet material.

Av landets 290 kommuner var det 200 som svarade på tre frågor om deras riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen. Åtta kommuner svarade att de ställer sådana krav idag i sina riktlinjer för upphandling, och Borlänge är den enda kommun som svarar att det finns ett mål för när en viss andel av de upphandlade varorna ska bestå av återvunnet material.

Det är kommunerna Perstorp, Lilla Edet, Salem och Håbo som går före och dessutom prioriterar varor som är gjorda återvunnet material framför andra varor. Fler kommuner behöver gå efter så att efterfrågan på återvunnet material ökar. För enligt en rapport från januari som Återvinningsindustrierna och Material Economics tagit fram förlorar vi i Sverige så mycket som 40 miljarder kronor årligen på utebliven återvinning.

”Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av jordens resurser. Kommunerna kan bidra till en förändring, om de använder skattebetalarnas pengar till varor som inte kräver att vi hela tiden bryter nya resurser”, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

”Offentlig upphandling motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP och kommunerna står för en stor del av detta. Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor skulle de kunna ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt.”

Fakta om undersökningen

200 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten. I frågeformuläret ingick tre frågor om kommunens riktlinjer för återvunnet material i den offentliga upphandlingen.

Fråga 1:
I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att kommunen ska ställa krav på att en viss andel av upphandlade varor, eller en viss andel av en vara, ska vara producerad av återvunna material?

Ja: 4 procent
Nej: 88,5 procent
Vet ej: 7,5 procent

Fråga 2:
I kommunens upphandlingspolicy, eller riktlinjer för upphandling, uttrycks det tydligt att varor som är helt eller delvis producerade av återvunna material ska prioriteras framför andra varor?

Ja: 2 procent
Nej: 89 procent
Vet ej: 9 procent

Fråga 3:

Har kommunen fattat beslut om något mål som innebär att en viss andel av upphandlade varor ska vara producerad av återvunna material senast vid en specifik tidpunkt?

Ja: 0,5 procent
Nej: 82,5 procent
Vet ej: 17 procent

 

Fakta om överkonsumtion och återvinning

  • Konsumtionen i Sverige kräver 60 ton naturresurser årligen för varje svensk. Bara en mycket liten del utgörs av återvunnet material.
  • Mer än varannan svensk tror att deras konsumtion kräver högst tio ton råvaror per person varje år, visar en tidigare Sifoundersökning på uppdrag av Ragn-Sells.
  • Sverige förlorar varje år minst 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics i januari.

 

Text: Ann-Sofie Granzell

Källa: Ragn-Sells