lör. maj 25th, 2024

Brytning på Gruvberget. Fotograf: Fredric Alm.

Svenskt gruvavfall blir värdefulla mineraler i nytt samarbete

LKAB inleder samarbete med Ragn-Sells för att börja utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall. Inom EU är vi idag 100% importberoende men med en etablerad produktion kan det utvinnas mineraler som motsvarar fem gånger Sveriges årliga förbrukning.  

Brytning på Gruvberget. Fotograf: Fredric Alm.

Det statliga gruvbolaget LKAB investerar nu i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny innovativ teknik som förädlar avfall från järnmalmsproduktionen. Genom att  använda Ragn-Sells patenterade teknik  kan såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller i avfallet tas till vara.  

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.
Foto: G. Rúnar Gudmundsson.

– LKAB:s malmer innehåller såväl fosfatmineralen apatit som sällsynta jordartsmetaller. Det har inte varit möjligt att lönsamt utvinna dessa och de är därför idag en del av den avfallssand som deponeras i magasin för anrikningssand. Tillsammans med Ragn-Sells skapar vi förutsättningar för att industrialisera en lönsam utvinningsprocess. Därefter kan vi bygga fullskaleanläggningar där avfallsanden recirkuleras och blir strategiskt viktiga mineraler utan att anlägga nya gruvor, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Fosfor är viktigt för matproduktion och utan fosfor som näring i jordbruket skulle hälften av världens matproduktion försvinna. Jordartsmetaller krävs vid tillverkningen av bland annat datorprocessorer, mobiltelefoner och batterier.

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef visar en bit anrikningssand, dvs gruvavfall från järnmalmsbrytningen, och Lars Lindén, koncernchef för Ragn-Sellsföretagen, visar upp fosfor som har bundits med kalcium, även kallat kalciumsulfat.

Idag är vi inom EU 100 procent importberoende av såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller. Av metallerna kommer 95 procent av världens totala produktion från gruvor i Kina och den enda producent av fosfor som finns i Europa täcker bara en tiondel av behovet. Såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller är upptagna på EU:s lista över kritiska råvaror.

– Vi är glada för att tillsammans med LKAB kunna ta första steget för att utvinna mer resurser ur det som idag blir gruvavfall för vi behöver vara extra försiktiga med det vi en gång tagit upp ur jordskorpan, säger Lars Lindén, koncernchef för Ragn-Sellsföretagen.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Genom det här långsiktiga samarbetet kan Ragn-Sells tillsammans med LKAB bidra till att värdefulla mineraler tas till vara och kommer tillbaka in i kretsloppet.

I samarbetets första skede, vilket startar i höst, projekteras för två pilotanläggningar, en i Malmfälten och en sannolikt i Uppsala. Den första skapar ett koncentrat av den apatitmalm som finns i gruvavfallet, medan den andra förädlar koncentratet.

Ragn-Sells process för att utvinna mineraler ur avfallet från LKAB:s järnmalmsproduktion kallas KMAP och bygger på CleanMAP®-teknologin, ett världspatent utvecklat av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Processen innebär att ammoniumfosfat, den avgörande beståndsdelen i gödselmedel, och sällsynta jordartsmetaller utvinns på ett mycket energieffektivt sätt. Samtidigt kan de giftiga ämnena fluor och arsenik tas bort ur kretsloppet.
 

Text: Ann-Sofie Granzell

Källor: Ragn-Sells och LKAB.