tor. jul 25th, 2024

Skånefrö, Tommarp. Sven-Olof Bernhoff, delägare och vd.

Skånefrö tar plastfajten

För fotboll ska spelas på riktigt gräs – för nästa generations skull. Miljö, kvalitet och att vara bäst på allt som gror står alltid i fokus på Skånefrö, och Sven-Olof Bernhoff, vd på familjeföretaget, har bråttom att vara med och bidra med lösningarna. ”Det vi gör är för nästa generation och jag drivs ganska hårt ur klimatsynpunkt.”

Skånefrö är ett utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier och känt för sin höga produktkvalitet.

Det grundades 1928 av Nils Svensson, morfar till vd Sven-Olof Bernhoff, som erbjöd specialfröer till lantbruket. Idag är familjeföretaget en mindre koncern med verksamhet i Tommarp och Hammenhög, lite mer än 30 anställda och över 200 miljoner i omsättning.

Hela tiden strävar Skånefrö efter högsta möjliga kvalitet genom hela kedjan och har därför en egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Provanläggningar byggs upp där nya produkter tar form – ibland med hjälp av offentlig finansiering.

Ett av dessa projekt minns Sven-Olof Bernhoff påverkade honom väldigt mycket utifrån miljö- och klimatfrågan. De deltog i ett EU-finansierat projekt där de skulle utveckla pellets för att komma bort från sin på den tiden oljebaserade uppvärmning. Det ingick att ta emot studiebesök från andra länder – och gärna från så många som möjligt. Genom alla dessa möten med människor från hela världen fick Sven-Olof Bernhoff ta del av berättelser om miljö- och klimatförändringarnas utveckling runt om i världen.

”Det påverkade mig jättemycket, för det blev något annat än att bara läsa om det eller se på tv”

Projektverksamheten har bidragit till att Skånefrö kunnat addera fler produkter och affärsområden under åren till den ursprungliga kärnverksamheten. Den röda tråden är att det ska vara miljöanpassade produkter av högsta kvalitet och med koppling till affärsidén Bäst på allt som gror.

”Det vi inte kan bli bäst på ska vi inte hålla på med”, säger Sven-Olof Bernhoff.

Idag står Skånefrö på fyra ben. Det första är lantbruk, utsäde och vallfrö. Genom att ha kontroll över hela kedjan kan de säkerställa sin höga kvalitet på utsädesprodukterna. Deras egna odlingsrådgivare och 300 kontrakterade lantbrukare har ett nära samarbete för att varje skörd ska bli den bästa. Det gäller att hela tiden skapa optimala förutsättningar där nyckeln är fleråriga växtplaner med noga planerade växtföljder för varje odling. När råvaran kommer in till anläggningen behandlas varje parti individuellt. Med en kombination av olika rensparametrar får de sen fram utsäde av absolut högsta kvalitet.

Det andra affärsområdet är grönyta och trädgård. Skånefrö producerar ett 100-tal olika grässorter för olika typer av användningsområden. Varje grässort behöver sin specifika hantering.

I och med olika satsningar på att ta vara på egna restprodukter har det fått sitt tredje ben, energi och fjärrvärme, vilket drivs genom bolaget Bioagro Energy. Avrens från renseriet används för uppvärmning av egna lokaler och torkanläggningar i Tommarp och Hammenhög samt förser även delar av Tommarp och Hammenhög med fjärrvärme. Bland annat genom att tillverka biokol vilket är det fjärde benet.

Biokol har Skånefrö hållit på med sedan tio år tillbaka. Även den tillverkas av verksamhetens restprodukter. 2017 var det dags att skala upp och en industriell pyrolyspanna byggdes tillsammans med innovationsbolaget Ecoera. Överskottsvärmen går in i fjärrvärmenätet i närliggande samhället.

Gräs odlat utan och med biokol.

Biokolet har kommit att få en nyckelroll i att konkurrera ut konstgräset, en tuff fajt Skånefrö tagit.

”För fyra år sedan satte vi upp som mål att samtliga allsvenska fotbollsmatcher ska spelas på gräs år 2020”, säger Sven-Olof Bernhoff.

Målet kommer inte att nås men Skånefrö har bestämt sig. De ska konkurrera ut konstgräset genom att helt enkelt få fram ett överlägset naturgräs med bästa spelkvalitet med minskade risker för spelarskador.