tor. jul 25th, 2024

Cool Miljönärkampanj prisad internationellt

Märkningen Miljönär-vänlig vill uppmuntra och uppmana till hållbarare konsumtion i Sverige. Nu har Avfall Sveriges Miljönärs-kampanj utsetts till världens bästa av internationella avfallsorganisationen ISWA.

Juryn lyfte bland annat fram kampanjens bildspråk, med annonser utformade som ”vanliga” modeannonser, och att kampanjen genom konkreta exempel visar att det varken är dyrt eller tråkigt att konsumera mer hållbart.

Kampanjens grundidé är att hjälpa folk att slänga mindre och budskapet är att det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Eftersom den unga målgruppen är särskilt mottaglig för ekonomiska argument passar ordleken Miljönär extra bra.