tor. jul 25th, 2024

Europas modernaste plastsorteringsanläggning är nu invigd

Nu står den klar i Motala – Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar invigd. Här kan alla plastförpackningar från de svenska hushållen sorteras, helt automatiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningen drivs av Svensk Plaståtervinning som tidigare hette Plastkretsen. Den har kostat 265 miljoner kronor att färdigställa och är finansierad av branschen, dvs de företag som omfattas av producentansvaret för plastförpackningar.

Vd Mattias Philipsson

Svensk Plaståtervinning har en tydlig vision – alla plastförpackningar på den svenska marknaden ska återvinnas och bli nya plastprodukter.

Förpackningsavgifterna differentieras också så att förpackningar som går att materialåtervinna får en lägre kostnad.

– Plast är ett fantastiskt material som gör vårt samhälle möjligt på så många sätt, men vi vet också att plast som inte återvinns är slöseri med våra gemensamma resurser. För att vi ska kunna använda plast i framtiden krävs en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning. Nu har vi förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara fullt ut, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.